โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
โปรแกรมนี้ใช้ได้ใน Browser : FireFox, Chrome, Internet Explorer 11.0 ขึ้นไป
Last Update : 13/07/2560
ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน V. 11.3.0.15